Er wordt veel gesproken over het enorme energieverbruik van het Bitcoin netwerk en de negatieve impact hiervan op het milieu. Toch moeten we verder kijken dan dit, aangezien er wel degelijk blockchain toepassingen zijn die een positieve impact kunnen hebben op het milieu. 7 mogelijke toepassingen op een rij:

1) Productieketens

Blockchain technologie maakt het mogelijk om volledig inzicht te bieden in de productieketen.
Consumenten hechten er steeds veel waarde aan dat producten op een ethische manier zijn vervaardigd, er geen kinderarbeid aan te pas is gekomen en dat producenten een eerlijk loon hebben ontvangen. Het wordt de consument alleen vrijwel onmogelijk gemaakt om hier achter te komen en te achterhalen of de claims van bedrijven waar zijn. Daarnaast heeft de producent zelf ook geen overzicht meer over de keten, gezien de complexiteit die is ontstaan door globalisering en de verschuiving van productie naar lagelonenlanden.

Het inzetten van blockchain technologie zou hier verandering in kunnen brengen. Blockchain maakt het namelijk mogelijk om een product te volgen, van producent tot winkelschap. Zo is bijvoorbeeld inzichtelijk welke transportroute het product precies heeft afgelegd. Consumenten kunnen er dan voor kiezen om lokaal geproduceerde producten te kopen om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Ook kan de consument erachter komen of de koffiebonen daadwerkelijk van een fair trade producent afkomstig zijn of dat de vis die je koopt op de markt daadwerkelijk van een duurzame visser afkomstig is. Oftewel, consumenten kunnen een bewustere keuze maken voor milieuvriendelijkere producten. Kijk eens naar Provenance, die onder andere tonijn op de Ethereum blockchain heeft vastgelegd.

2) Recycling

Momenteel is er voor mensen weinig tot geen stimulans om te recyclen. Daarnaast weet men vaak niet of recycling daadwerkelijk iets oplevert. Neem het scheiden van afval als voorbeeld. Veel mensen denken dat afval scheiden geen zin heeft, omdat alles uiteindelijk toch wel op de grote hoop belandt. Ook wordt gezegd dat wanneer er één verkeerde verpakking bij het plastic wordt gegooid, de hele zak als restafval wordt verwerkt. Waarom dan al die moeite doen? Het is dus belangrijk dat men inzicht heeft in wat er met het afval wordt gedaan en welke impact dit heeft op het milieu. Ook bij andere recycling programma’s is het van groot belang dat de impact hiervan inzichtelijk is. Blockchain technologie zou hiervoor kunnen worden ingezet.

Zo valt bijvoorbeeld een zogenaamd token reward programma binnen de mogelijkheden van blockchain technologie. Bedrijven of consumenten worden dan beloond voor de recycling in de vorm van tokens. Het inzetten van tokens bij recycling zorgt er ook voor dat er geen mensen meer worden uitgesloten van het systeem. Aangezien iedereen met een internetverbinding toegang heeft tot blockchain technologie (en dus tot crypto), kunnen ook mensen in ontwikkelingslanden worden beloond voor recycling. Mensen in ontwikkelingslanden kunnen namelijk vaak niet deelnemen aan het huidige financiële systeem, vaak omdat zij geen bankrekening hebben. Door de beloning uit te keren in tokens, worden ook deze mensen betrokken bij het systeem. Recycle to Coin is hier een voorbeeld van.

3) Energie

Ook op het gebied van energie kan blockchain een positieve impact hebben. Een mogelijke toepassing zou bijvoorbeeld kunnen zijn om groene energie te tokenizen. Momenteel werkt het in Nederland zo dat wanneer je zonnepanelen hebt en je energie over hebt, je dit terug verkoopt aan het elektriciteitsnetwerk. Dit is redelijk inefficiënt; waarom kun je deze overtollige energie niet verkopen aan de buren bijvoorbeeld? Blockchain kan worden ingezet om energie uit te wisselen tussen huishoudens, zonder centrale tussenpartij. In dit geval het elektriciteitsnetwerk.

Daarnaast kan de technologie ook goed worden ingezet voor financieringsvraagstukken op het gebied van duurzame energie. Een partij die zich bezig houdt met het tokenizen van energie is We Power. Consumenten kunnen bijvoorbeeld investeren in de bouw van een nieuw zonnepanelenpark in ruil voor energie tokens. Zodra het park operationeel is, krijgen de eigenaren van de tokens hier energie voor terug. Deze tokens kunnen vervolgens ook weer worden doorverkocht, waarmee energie een verhandelbaar goed wordt.

4) Milieuverdragen

Het is heel erg lastig om de impact van milieuverdragen te monitoren. Ook is het moeilijk om erachter te komen of de betrokken partijen daadwerkelijk de daad bij woord hebben gevoegd en de gewenste resultaten hebben bereikt. Daarnaast is er vaak geen incentive voor overheden of bedrijven om zich aan de afspraken te houden. Door de data vast te leggen op de blockchain, wordt dit een heel ander verhaal. Kenmerken van een blockchain zijn dat de data transparant is, voor iedereen toegankelijk en onomkeerbaar. Hiermee wordt het ineens veel onaantrekkelijker voor overheden en bedrijven om zich niet aan de afspraken te houden of te frauderen, aangezien dit meteen zichtbaar is en niet meer is terug te draaien.

5) Non-profit

Blockchain technologie kan een grote verandering teweegbrengen in de non-profit sector. Veel mensen zijn bijvoorbeeld sceptisch als het gaat over donaties aan goede doelen: ‘het grootste gedeelte gaat toch naar de directeur!’. Mensen hebben er dus vaak geen vertrouwen in dat hun bijdrage daadwerkelijk terecht komt bij de mensen die het nodig hebben. Blockchain technologie kan worden ingezet voor directe donaties, zonder de komst van een tussenpartij die een deel van de donatie afroomt. De donatie zou dus direct naar de begunstigde kunnen worden overgemaakt. Dit voorkomt bureaucratie, corruptie en inefficiëntie. Een bedrijf dat zich bezig houdt met donaties is Alice.

6) CO2 belasting

De CO2 voetafdruk (carbon footprint) van een product wordt niet weergegeven in de prijs van het betreffende product, omdat het zeer lastig te meten is. Om deze reden is er geen incentive voor consumenten om producten te kopen met een lage CO2 voetafdruk en daarmee is er voor de producent ook geen incentive om CO2 neutraler te produceren. Blockchain technologie kan hier verandering in brengen. Zoals eerder gezegd maakt blockchain het mogelijk om productieketens inzichtelijk en transparant te maken. Vervolgens zou je dan ook gemakkelijk de precieze CO2 voetafdruk van een product moeten kunnen bepalen en vastleggen. Daarnaast beschermt de technologie tegen fraude en sjoemelen. Het kan vervolgens worden ingezet om belasting te heffen op de CO2 voetafdruk van het betreffende product. Hiermee wordt het voor consumenten aantrekkelijker om een product met een lage voetafdruk te kopen. Dit levert weer een incentive op voor producenten om hun productieketens CO2 neutraler, milieuvriendelijker in te richten. Kijk eens op de website van Climatecoin om hier meer over te lezen!

7) Stimulansen

Ten slotte maakt blockchain technologie een alternatieve manier van belonen van milieuvriendelijk consumeren en produceren mogelijk. Dit kan een uitkomst bieden op het probleem dat individuen en bedrijven vaak geen direct effect zien van hun daden. Er is geen zicht op de korte termijn impact van milieubewust, duurzaam handelen. Om dit probleem op te lossen, zouden er op blockchain gebaseerde reputatie systemen kunnen worden geïmplementeerd. Ook zou de consument kunnen worden beloond voor milieuvriendelijkere keuzes met tokens, zoals genoemd bij de vorige toepassing.