Voor het definitief maken van mijn aanmelding bij de Erasmus Universiteit (EUR), wordt gevraagd naar gewaarmerkte kopieën van zowel mijn bachelor diploma als mijn academische transcripten. Deze kopieën moeten worden opgestuurd of persoonlijk worden afgegeven bij het Admission Office. Frustrerend en uiterst inefficiënt; ik moet namelijk eerst van Amsterdam naar Nijmegen reizen om bij de Radboud Universiteit (RU) kopieën te laten maken en vervolgens moet ik deze of opsturen tegen hoge verzendkosten of de trein pakken naar Rotterdam op de documenten persoonlijk af te geven.

Je kunt trouwens kiezen of je deze gewaarmerkte kopieën laat maken bij het opleidingsinstituut waar je de betreffende opleiding hebt gevolgd of bij een advocaat/notaris. Bij het opleidingsinstituut is deze ‘service’ gratis, terwijl een advocaat of notaris flink wat kosten rekent. Ik kies er als arme student voor om naar Nijmegen te reizen, wat me zeker een halve dag kost. Vervolgens kan ik ervoor kiezen om de documenten op te sturen naar Rotterdam of een bezoekje te brengen aan de EUR om deze documenten persoonlijk af te geven. Beiden geen goede opties, aangezien er hoe dan ook weer kosten moeten worden gemaakt, in de vorm van verzend- of reiskosten.

Is dit echt de enige manier om te bewijzen dat ik mijn bachelor diploma heb gehaald en dat de resultaten die ik heb doorgegeven juist zijn?

Laten we beginnen met de vraag waarom er wordt gevraagd naar zo’n gewaarmerkte kopie. En voor mij specifiek, waarom de EUR hier naar vraagt. Op de website van RSM staat het volgende:

A certified copy of your diploma and transcript can be acquired at the institution where you obtained the diploma or at a notary. Certified means that the photocopy of the original diploma/transcript, needs to be stamped and signed by your institution (director, course coordinator, registrar) or notary. When making your offer unconditional, make sure you send us the original document or certified hard copy. Photocopies and scans will not be accepted because their authenticity cannot be verified.

 Het antwoord op de vraag is dus dat er een authenticiteitscheck van het diploma moet plaatsvinden. Deze authenticiteit wordt bewezen door een stempel en handtekening van het opleidingsinstituut. We zijn dus opzoek naar een alternatieve manier om authenticiteit te waarborgen – en daar komen we terecht bij blockchain.

Sinds 2017 is Learning Machine in samenwerking met Massachusetts Institute of Technology (MIT) bezig met het ontwerpen van een tool om met behulp van blockchain technologie diploma’s te verifiëren op authenticiteit. MIT heeft een app ontwikkeld, die MIT-afgestudeerden in staat stelt eigendom van diploma te bewijzen. Je vraagt je misschien af hoe dit dan in zijn werk gaat, een diploma op de blockchain …

Wat MIT doet is het hashen van een diploma en deze hash wordt vervolgens weggeschreven op de blockchain. Zoals gebruikelijk wordt er gebruik gemaakt van one-way hashing; ook wel message digest genoemd. In dit geval wordt de daadwerkelijke data niet versleuteld, maar wordt er een one-way hash van de data gecreëerd die vervolgens wordt versleuteld met de private key. Deze versleutelde hash levert als het ware een digitale handtekening op. Wanneer een MIT-afgestudeerde vervolgens een diploma uploadt bij een andere onderwijsinstelling, wordt deze upload vergeleken met de hash op de blockchain. Levert het dezelfde hash op, dan weet je dat het geüploade diploma authentiek  is.

Voor deze verificatie biedt MIT een speciale verificatie website aan. Via deze website kan een geüpload diploma van een student worden vergeleken met de hash op de blockchain. Op deze manier kan er worden gecontroleerd op authenticiteit, zonder dat er een gewaarmerkte kopie vereist is. Dit alternatief van authenticiteitswaarborging gaat fraude tegen, zorgt voor minder administratie en geeft studenten de controle terug over hun resultaten.

Learning Machine en MIT zijn overigens niet de enige partijen die zich hier mee bezig houden. Andere partijen die blockchain technologie inzetten om authenticiteit van diploma’s te verifiëren zijn bijvoorbeeld BCDiploma, Checkdiploma en Blockcerts.

De mogelijkheden van blockchain toepassingen beperken zich niet tot het vastleggen van een diploma. Je zou bijvoorbeeld ook je scriptie kunnen vereeuwigen op de blockchain, om te bewijzen dat dit daadwerkelijk jouw werk is. Daarnaast voorkom je, zoals Olivier Rikken aangeeft, dat een grappige huisgenoot de avond voordat jij je finale stuk moet inleveren, de nodige aanpassingen doet. Of misschien nog erger, dat jij de verkeerde versie inlevert. Onze collega Marijn nam dit risico niet en legde zijn werk vast op de Ethereum blockchain.

We kunnen nog verder terug gaan, bijvoorbeeld naar de middelbare school. Het VMBO Maastricht debacle is je waarschijnlijk niet ontgaan … Vorige week heeft de Onderwijsinspectie besloten om de examens van 354 leerlingen ongeldig te verklaren en wordt er gesproken over wanbeleid van de school. De school heeft waarschijnlijk jaren gefraudeerd met de naleving van het PTA (programma van toetsing en afsluiting). Er werden onder andere cijfers gegeven voor schoolexamens die nooit zijn gemaakt. Ook deelde de school 1.1’en uit voor schoolexamens zodat de schoolleiding niet ingelicht hoefde te worden (wat bij de registratie van een 1 wel het geval is). Hier stond dan bijvoorbeeld bij “moet nog worden ingehaald”. Zou het geen beter idee zijn om het PTA vast te leggen op de blockchain? Er zouden per onderdeel checks geprogrammeerd kunnen worden; denk bijvoorbeeld aan een deelname check en een resultaatscheck.  Deze checks leveren vervolgens groen of rood licht op. Aan alles deelgenomen en een voldoende resultaat behaald? Dan mag de leerling centraal examen doen, anders niet. Zo’n systeem voorkomt fraude en zorgt ervoor dat pijnpunten veel eerder inzichtelijk worden.

Terug naar mijn diploma op de blockchain; helaas voor mij zijn we in Nederland nog niet zo ver, en ontkom ik er dus niet aan om eigenaarschap van mijn diploma te bewijzen door middel van een gewaarmerkte kopie. Laten we hopen dat dit snel gaat veranderen!