Met een meerderheid van de stemmen heeft het Europees Parlement ingestemd met strengere regelgeving rondom cryptocurrencies.

Afgelopen donderdag (19 april) is gestemd over het strenger reguleren van cryptocurrencies, een wet die sinds December 2017 bij de Europese raad ter goedkeuring lag. De wet zou het witwassen van geld en financiering van terrorisme lastiger moeten maken, aldus de officiële memo van het Europees Parlement. Deze nieuwe wetgeving behelst meer dan alleen cryptocurrencies en richt zich op een strengere aanpak van witwaspraktijken en het toezicht op anti-terrorisme financiering. De nieuwe wetgeving moet het lastiger maken anoniem crypto’s te kopen via exchanges en aanbieders van wallets (die vaak over een ingebouwde euro-naar-crypto omzetfunctie beschikken).

“Criminelen proberen anoniem geld wit te wassen of terrorisme te financieren. Deze regelgeving pakt de gevaren voor burgers en financiële instellingen aan, door meer informatie over de klant beschikbaar te stellen en het strenger maken van de regels rondom virtuele valuta en anonieme prepaid kaarten.“

Gevolg is dat exchanges en aanbieders van wallets een registratieproces door moeten en klanten van tijd tot tijd moeten revalueren, zoals traditionele financiële instellingen dit al doen. De Nederlandse specialist op het gebied, Judith Sargentini, voegt hieraan toe:

“Miljarden euro’s zijn verloren gegaan aan witwassen, terrorisme financiering, belasting- ontduiking en ontwijking die naar scholen, ziekenhuizen en infrastructuur in de Europese Unie zouden moeten gaan”.

Het voorstel is aangenomen met een ruime meerderheid en de lidstaten van de EU krijgen 18 maanden de tijd om de nieuwe regels te implementeren. Het is nog maar de vraag of dit veel effect gaat hebben. In de EU wordt al streng toegezien op exchanges en andere platformen waar cryptocurrencies omgewisseld kunnen worden voor euro’s en vice versa. Ook de markt lijkt zich er weinig van aan te trekken: de totale market cap staat op het hoogste niveau sinds 7 maart, ruim 60% boven de openingsstand van april.

Bron: www.coinmarketcap.com