Nu de huizenprijs op het hoogste niveau ooit staat, is investeren in onroerend goed voor steeds minder mensen weggelegd. Blandlord wil hier verandering in brengen, door deze markt toegankelijker te maken voor mensen met minder investeringskapitaal. Dit doet de organisatie door crowdownership mogelijk te maken, waardoor mensen deel-eigenaar kunnen zijn van verhuurd onroerend goed en elke maand profiteren van de huurinkomsten (www.blandlord.com).

Vorige week interviewden wij Robert-Reinder Nederhoed, oprichter en CEO van Blandlord.

Robert-Reinder kwam in 2011 voor het eerst in aanraking met blockchain technologie, toen een vriend hem probeerde te overtuigen om in bitcoin te investeren. Op dat moment besloot hij om hier nog niets mee te doen. Diezelfde vriend wilde het er niet bij laten en in 2012 besloot hij alsnog in te stappen.

“Via marktplaats kocht ik 10 bitcoins voor 45 euro”

Korte tijd daarna besloot Robert-Reinder ook te gaan minen; samen met 14 anderen bestelde hij 10 miners.  De apparatuur kwam wat later dan verwacht – een jaar later om precies te zijn – wat voor de nodige frustratie zorgde. De apparatuur was namelijk alweer verouderd en doordat er meer miners op het netwerk aangesloten waren, was de moeilijkheidsgraad hoger dan een jaar terug.

Als vervolg op zijn bitcoin investeringen heeft Robert-Reinder in 2013 Bitmymoney opgericht, een website waar je bitcoin, ether en – sinds vorige week – ook litecoin kunt kopen. Na zijn ervaring met eigen investeringen, mining en Bitmymoney vond hij het tijd voor een nieuw project. Resultaat: Blandlord.

Blandlord maakt crowd ownership mogelijk; iedereen kan deel-eigenaar worden van onroerend goed. Door middel van tokenization van onroerend goed wordt één huis opgesplitst in meerdere digitale tokens. Hiermee zijn investeringen in onroerend goed ineens veel toegankelijker voor mensen met minder investeringskapitaal. Op het moment heeft Blandlord 120 deelnemers, wat voor nu het maximum is gezien wet- en regelgeving.

Eigendom van onroerend goed is bij Blandlord verdeeld in economisch eigendom en juridisch eigendom. De juridische eigenaar is ondergebracht in een aparte entiteit met onafhankelijk toezicht. Het economisch eigendom ligt vast op de blockchain. Op termijn wil Blandlord voor meer onderdelen van de bedrijfsvoering blockchain gaan inzetten. Zo is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk voor een eigenaar van onroerend goed om dit zelf aan te bieden (alle aangeboden panden zijn nu in eigendom van Blandlord). Ook moet je straks met een hardware wallet zelf kunnen zien hoeveel tokens je hebt en deze zelf beheren, zonder dat Blandlord hierbij aan te pas komt. Het resultaat hiervan zal zijn dat Blandlord meer gaat fungeren als een platform in plaats van een tussenpartij. Hiermee wordt de bedrijfsvoering decentraler, iets wat Robert-Reinder erg belangrijk vindt.

Op dit moment worden smart-contracts geprogrammeerd voor het economisch eigendom, zodat de deeleigenaren hun stem kunnen uitbrengen over verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan een beslissing over onderhoud of het aanpassen van de huur. Robert-Reinder ziet de rol van de notaris nooit in zijn geheel verdwijnen, aangezien er een fysiek product (onroerend goed) aan de techniek gekoppeld is. Zolang deze koppeling bestaat, zal er volgens hem altijd een rol zijn voor een notaris. Er moet namelijk ook weer bezwaar kunnen worden gemaakt op besluiten; je hebt dan smarts-contracts nodig op smart-contracts en uiteindelijk heb je dan een soort van Hoge Raad nodig op de blockchain.

“Op de korte termijn – voor zover wij dat gaan meemaken – zal er dus behoefte blijven aan menselijke adviseurs”

Blandlord is als voornaamste reden uit ideologisch oogpunt opgericht, zegt Robert-Reinder. Door de mogelijkheden die blockchain technologie brengt, hoopt hij dat de wereld eerlijker gaat worden. Hij ziet deeleigenaarschap als gewenste oplossing voor toenemende ongelijkheid. Om die reden komt er ook een enthousiaste reactie als concurrent MijnVastgoed wordt genoemd:

“Daar zit ik zelf ook in. Wat ik vooral mooi vind, is dat zij ook dividend tokens uitgeven. Op die manier investeer je ook echt in het bedrijf en niet alleen in onroerend goed.”

Daarnaast noemt hij als voorbeeld Uber. In de toekomst zal Uber zeer waarschijnlijk gaan werken met zelfrijdende auto’s die volledig zelfvoorzienend zijn. Dan kan het twee kanten op gaan: of een selecte groep mensen profiteert van het succes, of Uber gaat ook werken met deeleigenaarschap, waardoor iedereen die wil, deeleigenaar kan worden van een Uber in eigen wijk.

Ten slotte benoemt hij nog de behoefte aan een bepaald regulatory framework op het gebied van blokchain en cryptocurrencies. Hij denkt dat hier een belangrijke rol ligt voor regelgevers en dat dit snel moet gebeuren wil Nederland voorop (blijven) lopen.