Wiki

Altcoin

De bitcoin is de allereerste cryptocurrency op basis van blockchain techniek. Alle andere coins worden gezien als alternatieve coins (altcoins). De bitcoin is de basis en grondlegger van cryptocurrencies.

Bear

Pessimistisch over het marktsentiment. Zie ook Bull.

Bitcoin vs. bitcoin

De term Bitcoin met een hoofdletter wordt gebruikt om het protocol, de software of de Bitcoin community aan te duiden. Wanneer bitcoin met een kleine letter wordt geschreven, duidt dit op de rekeneenheid bitcoin. In dit geval spreekt men vaak van BTC of XBT.

Blockchain

Blockchain is een technologie die het mogelijk maakt transacties vast te leggen, zonder een tussenpartij. Een tussenpartij is bijvoorbeeld een bank, notaris of gemeente.
Alle transacties binnen een blockchain zijn gedecentraliseerd. De blockchain is dus een openbaar en transparant grootboek.
De blockchain technologie heeft daarnaast nog twee belangrijke eigenschappen: anonimiteit en is niet muteerbaar.

Bull

Optimistisch over het marktsentiment. Zie ook Bear.

Consensus

Een blockchain kan alleen maar functioneren met behulp van een consensus algoritme. Het consensus algoritme neemt de rol over van de derde partij die traditioneel gezien beslissingen neemt. Er zijn verschillende consensus algoritmes, zoals onder andere proof-of-work en proof-of-stake.

Cryptografie

Cryptografie is het vakgebied binnen de wiskunde waarin geheimschriften worden bestudeerd. Met cryptografie wordt informatie versleuteld verzonden, zodat enkel en alleen met de bijpassende sleutel de informatie bekeken kan worden.

Decentralized vs. distributed

Een gedistribueerd netwerk houdt in dat iedere node een identieke kopie heeft van de huidige blockchain. De peer-to-peer eigenschap van een gedistribueerd netwerk zorgt ervoor dat een transactie direct tussen zender en ontvanger plaatsvindt, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit. Gedistribueerd betekent ook dat nodes weg kunnen vallen zonder dat de integriteit van het netwerk in gevaar komt. Een node heeft altijd meerdere verbindingen en kan nieuwe verbindingen maken om een stabieler netwerk te creëren.

Database

Een digitaal archief. Met behulp van databases kunnen digitale gegevens gestructureerd worden opgeslagen. Een van de drie voornaamste eigenschappen van blockchain, naast cryptografie en peer-to-peer.

DLT

Afkorting van Distributed Ledger Technology. Een verzamelnaam voor gedecentraliseerde technieken zoals blockchain.

Ethereum

Ethereum is een in 2015 geïntroduceerde, open-source, gedecentraliseerd blockchain die zogenaamde smart contracts ondersteunt. Smart contracts maken het mogelijk om bepaalde voorwaarden te programmeren in de token. De code kan bepaalde voorwaarden voor transacties vastleggen en de transactie uitvoeren wanneer aan de voorwaarden is voldaan. Op de ethereum blockchain wordt betaald met de ether token, waarvan het aanbod ongelimiteerd is.

Exchange

Een exchange is een platform om in cryptocurrencies te handelen. Een exchange maakt het mogelijk om cryptocurrencies te kopen, te bewaren, om te ruilen en te verkopen. Veelgebruikte exchanges zijn bijvoorbeeld binance en coinbase.

Exchange wallets

Exchange wallets bieden de mogelijkheid om zowel cryptocurrencies te bewaren als te verhandelen. Het voordeel hiervan is dat je direct kunt inspelen op marktontwikkelingen en snel kunt handelen. Het nadeel is dat er een derde partij in het spel is, de exchange, wat de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee brengt.

Fork

Software update van een cryptocurrency, waardoor de munt opgesplitst wordt. Een goed voorbeeld is de bitcoin fork van 1 augustus 2017, toen bitcoin en bitcoin cash (bch) ontstonden.

Hardware wallets

Hardware wallets zijn speciale apparaatjes die voorzien zijn van geavanceerde beveiligingsmaatregelen. Via een USB poort of een ander soort verbinding wordt de hardware wallet aangesloten op de computer. Op het apparaat kan een wallet worden geïnstalleerd, waarop cryptocurrencies worden bewaard, maar ook kunnen worden verzonden of ontvangen. Een hardware wallet is een vorm van cold storage en daarmee erg veilig.

Hashing

Bij cryptografische hashing (cryptohashing) wordt door middel van een hash algoritme een hascode berekend van een blok gegevens. Cryptohashing werkt 1 kant op, waardoor de oorspronkelijke gegevens niet meer terug kunnen worden gehaald. Iemand die de gegevens heeft kan opnieuw de hashcode berekenen en controleren of de berekende hashcode overeenkomt met een eerder verkregen hashcode. Deze manier maakt het mogelijk om bij te houden of een bepaald document al eerder is gezien, zonder dat het hele document hoeft te worden opgeslagen.

Hashrate

De Hashrate is het aantal berekeningen dat een miner per seconde uit kan voeren om de wiskundige som op te lossen. De Bitcoin community wil dat er iedere 10 minuten een blok ‘gevonden’ wordt door de miners. Doordat er steeds meer miners bij komen en de rekenkracht van miners verder toeneemt worden de hashing berekeningen sneller opgelost. Om dit op te lossen wordt de moeilijkheidsgraad van de berekeningen aangepast.

ICO

Initial coin offering: eerste uitgifte van een cryptocurrency. Dankt zijn naam aan IPO (initial public offering), een traditionele beursgang.

Informatie asymmetrie

De verkoper heeft meer (betere) kennis van het product dan de koper.

Long

Een positie innemen met de verwachting dat de prijs zal stijgen.

Margin call

Verzoek tot bijstorten van meer onderpand (vaak geld), om openstaande posities af te dekken.

Market cap

Market capitalization (marktkapitalisatie): totale waarde van de markt gecombineerd: prijs x aantal coins.

Mining

‘Mining’ is het oplossen van wiskundige berekeningen, zodat de hash van een vorig blok in de blockchain wordt ontcijferd. In een blok zijn transacties vastgelegd, dus het oplossen van de hash controleert en bevestigt deze transacties. Bij het oplossen van een blok komen nieuwe coins vrij.
Een ‘miner’ ontvangt een transactie fee en de vrijgekomen coins als beloning.

Mt Gox Silk Road

Mt Gox was een bitcoinbeurs gevestigd in Tokyo, Japan. In februari 2014 vroeg de exchange faillissement aan, waarna 850,000 bitcoins spoorloos verdwenen waren. Ondertussen zijn er 200,000 bitcoins ‘teruggevonden’.

Er gaan geruchten dat de CEO van Mt Gox, Mark Karpeles, de werkelijke leiding had over Silk Road, de online zwarte markt en dus niet de oprichter Ross Ulbricht. Silk Road werd voor zijn sluiting hoofdzakelijk gebruikt om illegale drugs te verhandelen.

Moeilijkheidsgraad

Bitcoin mining is onderhevig aan een bepaalde moeilijkheidsgraad. Deze moeilijkheidsgraad geeft aan hoe moeilijk het is als miner om een nieuw blok te genereren. Zo’n nieuw blok wordt gegenereerd door wiskundige sommen op te lossen. Deze sommen worden moeilijker naarmate er meer miners deelnemen aan het netwerk.

Node

Een node houdt een blockchain bij. Dit is een computer waarop de desbetreffende software van een blockchain is geïnstalleerd. Op elke node staat dezelfde blockchain kopie. Alle nodes zijn met elkaar verbonden in een P2P-netwerk (peer-to-peer).

Online wallets

Online wallets vereisen geen installatie op het apparaat van de gebruiker. De wallet is dus altijd en overal via de browser te benaderen. De online wallets worden gecontroleerd door een derde partij. Dit zorgt voor kwetsbaarheid ten aanzien van hackers en diefstal.

Open source

Open source is informatie die voor iedereen toegankelijk is. Niet alleen de informatie is inzichtelijk, maar ook de ontwikkeling is openbaar en kan dus door iedereen worden gedaan. De software (broncode) van een blockchain is dus openbaar, innoverend, controleerbaar en breder accepteerbaar.

Paper wallet

Een paper wallet is een portemonnee op papier, die het mogelijk maakt om cryptocurrencies offline te bewaren. Een paper wallet bestaat uit een geprinte private key en public key, meestal in de vorm van een QR code. Deze wallet kan zowel online als offline gemaakt worden.

Permissionless vs. Permissioned

Kenmerken van een permissionless blockchain zijn dat iedereen zich kan aansluiten bij het netwerk, dat iedereen kan meedoen aan het proces van block verificatie (consensus) en dat iedereen smart contracts kan creëren. De kenmerken van een permissioned blockchain zijn dat slechts een beperkte groep participanten transacties kan valideren en smart contracts kan creëren. Een voorbeeld van een permissionless blockchain is Ethereum en een voorbeeld van een permissioned blockchain is Ripple.

Peer-to-peer

Informatieoverdracht zonder tussenpartijen. Letterlijk vertaald: gelijke aan gelijke. Een van de drie voornaamste eigenschappen van blockchain, naast cryptografie en databases.

Proof of Stake

Proof of Stake is net als Proof of Work een consensus algoritme; een manier om transacties te verifiëren. Bij Proof of Stake mag de persoon met het grootste aandeel (stake) in het netwerk het nieuwe block aanmaken.

Proof of Work

Bij dit consensus algoritme wordt mining ingezet om transacties te verifiëren. Een miner lost moeilijke wiskundige sommen op, waar veel rekenkracht voor nodig is. De miner die de som als eerste oplost, krijgt de beloning. De verschillende miners in het netwerk concurreren dus met elkaar.

Public key vs private key

Zie je public key als de brievenbus van je huis en de private key als je huissleutel. Stel je voor dat persoon x gevoelige informatie wil versturen naar persoon y, en er zeker van wil zijn dat alleen persoon y het kan lezen. In dit geval zal hij de informatie moeten versleutelen met de public key van persoon y. Vervolgens heeft alleen persoon y de corresponderende private key om toegang te krijgen tot deze informatie.

QR code

De afkorting QR staat voor Quick Response. Een QR-code is een twee dimensionale streepjescode waarin informatie opgeslagen staat. Vaak betreft dit contactinformatie of een URL. Des te meer informatie opgeslagen is in een QR-code, des te meer vierkantjes je in de code ziet staan.

Satoshi

Satoshi Nakamoto is de anonieme grondlegger van Bitcoin. Naast de persoon, duidt de naam Satoshi ook op een rekeneenheid. Een Satoshi staat gelijk aan 0.00000001 BTC (1 BTC = 100 mln Satoshi). In totaal zullen er maximaal 2,1 biljard Satoshi’s in omloop zijn.

Seed node

Een seed node is als het ware een node die als hotspot fungeert.

Seigniorage shares approach

Het programmeren van smart contracts die als het ware de rol van centrale bank vervullen. Bij prijsveranderingen zorgen de smart contracts ervoor dat er extra coins in omloop worden gebracht of juist uit omloop worden gehaald om de prijs stabiel te houden.

Short-squeeze

Een plotselinge toename in de prijs van een aandeel, optie of crypto, doordat short-contracten geliquideerd worden en de prijs omhoog drukken: beleggers zijn genoodzaakt tegen marktprijs terug te kopen, waardoor de prijs snel omhoog schiet en openstaande verkooporders geraakt worden.

Smart contract

Een smart contract is een contract dat wordt uitgevoerd door een computerprogramma, zodra deze wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Door de gecodeerde voorwaarden in een programma zal een contract zichzelf kunnen handhaven. Denk hierbij aan het verkrijgen van een geboorteakte, huurovereenkomst of erfenis.

Soft cap

De soft cap is het minimaal op te halen kapitaal met een ICO om deze als succesvol te beschouwen.

Software wallets

Software wallets worden geïnstalleerd op bijvoorbeeld een smartphone of een computer. Software wallets kunnen worden onderverdeeld in zogenaamde hot wallets en cold storage wallets. Hot wallets zijn verbonden met het internet, terwijl cold storage wallets niet verbonden zijn met het internet.

Solidity

Solidity is een programmeertaal die wordt toegepast binnen het Ethereum netwerk.

Stable coin

Een stable coin is een coin die stabiel wordt gehouden in waarde; een stable coin is asset-backed of non asset-backed.

Token

Een token is een geprogrammeerde eenheid die verschillende functies kan hebben. Tokens opereren bovenop een bestaande blockchain.

Tokenization

Het opdelen van fysieke zaken in een x aantal digitale tokens.

Volatiliteit

Hoge mate van fluctuatie van koersen.

Wallet

Een wallet is een digitale portemonnee voor cryptocurrencies. Er zijn vijf soorten wallets, namelijk: paper wallets, hardware wallets, software wallets, online wallets en exchange wallets.